Kebudayaan dan Peradaban Islam

Hardiwinoto.com-Islam memotivasi umat untuk mengembangkan kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Tauhid.

Hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban.

Agama berfungsi membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang peradaban Islam. silahkan klik kebudayaan-islam

Leave a Comment